TH | EN
เป็นเจ้าของแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้รถไฟฟ้า
พร้อมว่ายน้ำขนานเส้นขอบฟ้า บนชั้น 61
ขอบคุณ
คุณ
ที่สนใจโครงการ The Politan Aqua.