TH  |  EN
TH  |  EN
สนามบินน้ำ
04 FEB 2017

แม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย และกรุงเทพมหานครเพราะไม่เพียงทำให้กรุงเทพมหานครมีเสน่ห์หรือมีจุดขายที่มากขึ้น แล้วยังใช้เป็นหนึ่งในเส้นทางการสัญจรที่เชื่อมพื้นที่ทางตอนเหนือ และตอนใต้ของกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางของกรุงเทพมหานครทำให้การเดินทางที่เชื่อมต่อกับเรือด่วนเจ้าพระยา ที่ใช้เส้นทางตามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีความสะดวกมาก นอกจากนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและมีจำนวนจำกัด เพราะใครๆ ก็อยากจะสร้างบ้าน โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือในระยะหลังมีคอมมูนิตี้มอลล์ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทำให้ที่ดินริมแม่น้ำจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบเหลือน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเส้นทาง

รถไฟฟ้าเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครทั้งสองฝั่งยิ่งทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารอบๆ สถานีรถไฟฟ้ามีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีก ราคาที่ดินจึงสูงขึ้นทุกปีโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่มีสถานีรถไฟฟ้าแล้วจึงมีแต่โครงการคอนโดมิเนียม และเป็นโครงการที่มีราคาสูงทุกโครงการ

สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันมีเพียงแค่ 1 สถานี คือ สถานีสะพานตากสิน แต่ในอนาคตจะมีเพิ่ม ขึ้นมาอีก 2 สถานี คือ สถานีบางโพของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสถานีพระนั่งเกล้าของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งการที่ราคาที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในรอบๆ สถานีเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองทำให้พื้นที่รอบๆ สถานีที่จะเกิดใหม่ทั้งสองสถานีนี้เป็นที่สนใจมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการก่อสร้างมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่จำนวนคอนโดมิเนียมรวมนั้นมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่มียอดขายค่อนข้างสูงเหลือขายไม่มากนัก โดยถ้าพิจารณาจากจำนวนคอนโดมิเนียมรวมรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 3 สถานีทั้งหมดมีประมาณ 5,565 ยูนิต โดยมีอัตราการขายเกือบ 90% เพราะมีหลายโครงการที่ปิดการขายหรือว่าเหลือขายไม่มากแล้ว แต่ก็มีบางโครงการที่ยังเหลือขายอยู่โดยเฉพาะโครงการราคาแพงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งราคาขายของของโครงการที่อยู่ใน เขตกรุงเทพมหานครชั้นในอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาทต่อตารางเมตร ส่วนสถานีบางโพอยู่ที่มากกว่า 130,000 บาทต่อตารางเมตร และสถานีพระนั่งเกล้าอยู่ที่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร

ดังนั้น โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบๆ สถานีพระนั่งเกล้าจึงมีความน่าสนใจมาก แม้ว่าจะอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่โครงการที่อยู่รอบๆ สถานีนี้กลับขายได้หมด ในเวลาไม่นาน เนื่องจากเป็นทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันที่มีทั้งสถานีรถไฟฟ้า และอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่รอบๆ สถานีพระนั่งเกล้ายังมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน นอกจากเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ อีก เช่น

1. ท่าเรือตรงสถานีพระนั่งเกล้าที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งจะเป็นท่าเรือด่วนเจ้าพระยาที่สามารถโดยสารเข้าไปใน เขตกรุงเทพมหานครชั้นในทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกเส้นทางหนึ่ง นอกเหนือจากเส้นทางรถไฟฟ้า โดยท่าเรือนี้จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ในท่าเรือ และพื้นที่ภายในสถานีพระนั่งเกล้า เพื่อความสะดวกสบายของคนที่มาใช้งานแตกต่างจากท่าเรือโดยสารอื่นๆ เพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการรวมทั้งจะมีการสร้างสะพานทางเดินจากสถานีพระนั่งเกล้า เพื่อให้คนมาลงที่ถนนสนามบินน้ำได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น สถานีพระนั่งเกล้าจึงจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2. สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เกิดขึ้นทางทิศเหนือของถนนสนามบินน้ำ ตามแผนงานที่กรมทางหลวงชนบทเสนอมาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง พื้นที่ทางทิศตะวันตกกับตะวันออกให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยโครงการนี้จะเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกับถนนสนามบินน้ำ และขยายไปจนบรรจบกับถนนวิภาวดี – รังสิตรวมระยะทางทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท และเริ่มก่อสร้างได้ในปีพ.ศ.2563 พร้อมเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2566 โดยถนนเส้นนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างถนน รัตนาธิเบศร์ และถนนแจ้งวัฒนะ แม้ว่าโครงการนี้จะอยู่ไกลจากสถานนีพระนั่งเกล้า แต่ว่ามีผลดีต่อถนนสนามบินน้ำโดยตรง 

นอกจากทั้งโครงการข้างต้นที่มีผลโดยตรงต่อสถานีพระนั่งเกล้า และพื้นที่โดยรอบแล้ว จังหวัดนนทบุรียังมีเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เริ่มจากแยกติวานนท์ผ่านถนนแจ้งวัฒนะไปถึงมีนบุรี ซึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปีหน้า และจะมีส่วนทำให้จังหวัดนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่อง ของการเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร

ซึ่งจากศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันของพื้นที่รอบๆ สถานีพระนั่งเกล้า และที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีลดลงทำให้โครงการ ที่เปิดขายใหม่ช่วงต้นปีอย่างโครงการ The Politan Rive ของ กลุ่มเอเวอร์แลนด์ ที่สามารถปิดการขายได้ในเวลา อันรวดเร็วทั้งที่มีจำนวนยูนิตมากกว่าสองพันยูนิตก็ตาม ทำให้โครงการนี้ได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการที่ดูดีและสวยงาม ทำให้เมื่อมีข่าวว่าโครงการนี้ซึ่งยังมีพื้นที่ เหลืออยู่อีกเยอะจะเปิดขายโครงการ The Politan Breeze ซึ่งเป็นโครงการเฟสสองในพื้นที่ทำให้เริ่มมีคนจับตา มองโครงการนี้อีกครั้งว่าจะสามารถสร้างความสนใจเช่นเดียวกับโครงการเฟสแรกได้มั้ย แต่เจ้าของโครงการมั่นใจว่า จะไม่ทำให้คนที่พลาดโอกาสจากโครงการ The Politan Rive ผิดหวัง เพราะว่ายังคงรักษารูปแบบการพัฒนาโครงการที่เน้นพื้นที่ส่วนกลางให้ดูหรูหราอลังการเอาไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายแล้วอาจจะไม่สอดคล้อง กันก็ได้นอกจากนี้โครงการใหม่นี้ยังเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพียงโครงการเดียวในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เป็นอาคาร Low-rise อยู่ไม่ไกลสถานีรถไฟฟ้า และติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของโครงการมั่นใจว่า โครงการนี้จะยังได้รับความสนใจมากมายเช่นเดิม

ถึงแม้ว่าในทำเลรอบๆสถานีพระนั่งเกล้าอาจจะมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายอยู่เช่นกัน แต่ว่าราคาขายกับทำเลนั้นเทียบไม่ได้กับโครงการคอนโดมิเนียม เพราะว่าราคาเริ่มต้นของทาวน์เฮ้าส์ในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาทต่อยูนิตขึ้นไป และค่อนข้างไกลจากสถานีพระนั่งเกล้าทำให้กลุ่มที่สนใจจะซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ และมีกำลังซื้อไม่มากเลือกที่จะซื้อ คอนโดมิเนียมมากกว่าอีกทั้งศักยภาพของพื้นที่รอบๆ สถานีพระนั่งเกล้ายังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในอนาคต หลังจากที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 และเมื่อโครงการท่าเรือ หรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาแล้วเสร็จจะทำให้ถนนสนามบินน้ำกลายเป็นเส้นทางสำคัญของจังหวัดนนทบุรี นอกเหนือจากที่เป็นถนนที่มี หน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่ ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โครงการ The Politan Breeze เป็นอีกโครงการที่น่าสนใจ

โครงการที่อยู่ในทำเลที่ดีแบบนี้ นอกจากจะมีคนที่ซื้อไว้เพื่ออยู่เองแล้วยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ซื้อไว้เพื่อการลงทุนใน ระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปล่อยเช่าให้กับคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการหลายแห่งบนถนนสนามบินน้ำ หรือปล่อยเช่าให้กับคนที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นทางรถไฟฟ้า และไม่อยากจะเดินทางไกลเกินไป หรือไม่อยากจะ เช่าคอนโดมิเนียมในราคาสูงที่อยู่ในเขตเมืองของจังหวัดนนทบุรี หรือว่าในกรุงเทพมหานคร แต่อยากได้คอนโดมิเนียม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงแค่โครงการ The Politan Breeze เพียง โครงการเดียวที่มีครบทุกอย่างที่โครงการคอนโดมิเนียมที่ดีควรมี

ข่าวสารและบทความ